Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Τραγίλου Σερρων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 7.827 Ψήφισαν: 5.389 Συμμετοχή: 68,85%
Ενσωμάτωση: 19 / 19 (100,00%) Έγκυρα: 5.067 Ακυρα / Λευκά: 322 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Γκαντίδης Χρυσόστομος του Νικολάου 3.079 60,77 8
Σουμέκας Θωμάς του Νικολάου 1.988 39,23 5
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Γκαντιδης Χρυσοστομος 3.187 57,85 11
Παπαπαναγιωτου Γεωργιος 2.322 42,15 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC