Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Γαύδου Χανιων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 128 Ψήφισαν: 65 Συμμετοχή: 50,78%
Ενσωμάτωση: 1 / 1 (100,00%) Έγκυρα: 62 Ακυρα / Λευκά: 3 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ 62 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Λαμπακης Ευστρατιος Μιχ 64 80,00 5
Κουμαντατακης Γεωργιος 16 20,00 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC