Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Κρυονερίδας Χανιων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 3.532 Ψήφισαν: 2.229 Συμμετοχή: 63,11%
Ενσωμάτωση: 11 / 11 (100,00%) Έγκυρα: 2.108 Ακυρα / Λευκά: 121 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μαρκάκης Γρηγόριος του Ονουφρίου 2.108 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μαρκακης Γρηγορης 1.486 64,44 10
Βουτσαδακης Σπυριδων Εμ 820 35,56 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC