Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Νέας Κυδωνίας Χανιων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 5.482 Ψήφισαν: 4.427 Συμμετοχή: 80,76%
Ενσωμάτωση: 14 / 14 (100,00%) Έγκυρα: 4.255 Ακυρα / Λευκά: 172 Έδρες: 17
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σταματάκης Εμμανουήλ του Αρτεμίου 2.194 51,56 10
Φιώτη-Μαρκογιαννάκη Αλεξάνδρα (Αλέκα) του Γεωργίου 1.580 37,13 6
Νικηφοράκης Νικηφόρος του Εμμανουήλ 481 11,30 1
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Αποστολακης Νικολαος Γε 1.903 50,11 12
Σταματακης Εμμανουηλ Αρ 1.895 49,89 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC