Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Αβδέλλας Γρεβενων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 644 Ψήφισαν: 423 Συμμετοχή: 65,68%
Ενσωμάτωση: 2 / 2 (100,00%) Έγκυρα: 415 Ακυρα / Λευκά: 8 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Φούντας Κωνσταντίνος του Γεωργίου 415 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Φουντας Κωνσταντινος Γε 305 56,38 5
Δοκος Αχιλλευς Γεωργιου 236 43,62 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC