Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Δωδεκανησου

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 173.162 Ψήφισαν: 119.877 Συμμετοχή: 69,23%
Ενσωμάτωση: 377 / 377 (100,00%) Έγκυρα: 114.169 Ακυρα / Λευκά: 5.708 Έδρες: 41
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Μαχαιρίδης Ιωάννης του Θεοφύλακτου 63.695 55,79 25
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Υψηλάντης Βασίλειος-Νικόλαος του Αναστασίου 43.873 38,43 15
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Περδικάρης Ιωάννης του Κωνσταντίνου 4.189 3,67 1
Υποψήφιος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που στηρίζεται και από τον ΣΥΝ Γάκης Δημήτριος του Θωμά 2.412 2,11 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Μαχαιριδης Ιωαννης Θεοφ 55.788 49,73 11 52.758 50,39 14
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: N.Δ. / Συνασπισμό Καραγιαννης Σαββας Αντω 50.932 45,41 10 51.943 49,61 6
Yποψήφιος του KKE προερχόμενος από το KKE. Γιαννεζος Ιωαννης Αθανα 3.490 3,11 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC