Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχίες με μικρές διαφορές

% Ενσ. Νομαρχία Υποψήφιος % Έδρες
Α' Κυρ. Κοζανης Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Δακής Γεώργιος 44,88 19
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Ανδρεάδης Ιορδάνης 44,29 10
Α' Κυρ. Χαλκιδικης Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Ζωγραφος Αστεριος του Γεωργιου 46,62 15
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Λαφαζανης Αργυριος του Γεωργιου 45,63 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC