Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Μεταβολές νομαρχιών

2002 Νομαρχία 2006
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Καρδιτσας Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: NΔ. Κεφαλληνιας Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Λευκαδας Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Μαγνησιας Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Σερρων Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από:  Συνασπισμό Χανιων Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC