Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Μαγνησιας

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: 22/10 23:54 Εγγεγραμμένοι: 177.445 Ψήφισαν: 116.524 Συμμετοχή: 65,67%
Ενσωμάτωση: 414 / 414 (100,00%) Έγκυρα: 109.756 Ακυρα / Λευκά: 6.768 Έδρες: 37
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Παπατόλιας Απόστολος του Ιωάννη 44.240 34,81 7 58.502 53,30 16
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Πρίντζος Ιωάννης του Γεωργίου 50.499 39,73 8 51.254 46,70 2
Aνεξάρτητος της N.Δ. χωρίς κομματική στήριξη. Κοκκίνης Αθανάσιος (Σάκης) του Μιχαήλ 17.469 13,74 2
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Νάνος Απόστολος του Γεωργίου 11.888 9,35 2
Υποψήφιος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που στηρίζεται και από τον ΣΥΝ Δελημήτρος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου 2.998 2,36 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Πριντζος Ιωαννης 64.908 50,37 23
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Σταμος Ιωαννης 47.431 36,81 11
Yποψήφιος KKE και ΔHKKI. Νανος Αποστολος 16.530 12,83 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC