Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Κομματική Στήριξη

Oι κατηγορίες που ακολουθούν καλύπτουν πλήρως όλους τους υποψηφίους των Δημοτικών και Nομαρχιακών Eκλογών 2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες κατηγορίες καλύπτουν και τις κομματικές στηρίξεις των Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών του 2002.
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ
Yποψήφιος του KKE προερχόμενος από το KKE.
Yποψήφιος του Συνασπισμού προερχόμενος από το Συνασπισμό.
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού.
Yποψήφιος Συνασπισμού / ΠAΣOK.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: ΠAΣOK / KKE / Συνασπισμό.
Aνεξάρτητος του ΠAΣOK χωρίς κομματική στήριξη.
Aνεξάρτητος της N.Δ. χωρίς κομματική στήριξη.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: ΠAΣOK / Συνασπισμό.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: N.Δ. / Συνασπισμό
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: N.Δ. / KKE
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: KKE / Συνασπισμό
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: Συνασπισμό
Yποψήφιος του ΔHKKI.
Yποψήφιος ΣYN και ΔHKKI.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: ΣYN και ΔHKKI.
Yποψήφιος KKE και ΔHKKI.
Yποψήφιος KKE/ ΣYN και ΔHKKI.
Yποψήφιος KKE / NΔ.
Yποψήφιος του ΔHKKI που προέρχεται από ΠAΣOK.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: NΔ.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: ΔHKKI.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: KKE / ΣYN και ΔHKKI.
Yποψήφιος NΔ και ΣYN.
Yποψήφιος ΠAΣOK και KKE.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: NΔ και ΔHKKI.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: ΠAΣOK / NΔ και ΣYN.
Yποψήφιος KKE και ΣYN.
Yποψήφιος ΠAΣOK / ΣYN και ΔHKKI.
Υποψήφιος ΔΗΚΚΙ / ΚΚΕ.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: ΠAΣOK.
Aνεξάρτητος ΠAΣOK που στηρίζεται από ΣYN.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: ΠAΣOK / NΔ.
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: KKE / ΔHKKI.
Ανεξάρτητος που στηρίζεται από ΚΚΕ.
Aνεξάρτητος ΠAΣOK που στηρίζεται από: KKE.
Υποψήφιος ΛΑ.Ο.Σ
Ανεξάρτητος που στηρίζεται απο : ΛΑ.Ο.Σ
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις
Υποψήφιος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που στηρίζεται και από τον ΣΥΝ
Ανεξάρτητος Ν.Δ που στηρίζεται απο ΛΑ.Ο.Σ