Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Ευβοιας

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 204.928 Ψήφισαν: 160.960 Συμμετοχή: 78,54%
Ενσωμάτωση: 492 / 492 (100,00%) Έγκυρα: 150.179 Ακυρα / Λευκά: 10.781 Έδρες: 37
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Μπουραντάς Αθανάσιος του Γεωργίου 64.170 42,73 23
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Σίμωσης Παναγιώτης του Ιωάννη 50.066 33,34 8
Aνεξάρτητος της N.Δ. χωρίς κομματική στήριξη. Παπανδρέου Νικόλαος του Ευσταθίου 17.188 11,45 3
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Ντούρου Ιωάννα (Σοφία) του Πέτρου 11.782 7,85 2
Υποψήφιος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που στηρίζεται και από τον ΣΥΝ Βλαχογεώργος Γεώργιος του Στυλιανού 6.973 4,64 1
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Μπουραντας Αθανασιος Γε 59.257 38,67 8 77.981 55,38 15
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Παπανδρεου Νικολαος Ευς 39.702 25,91 5 62.822 44,62 3
Aνεξάρτητος της N.Δ. χωρίς κομματική στήριξη. Σιδερης Μιχαηλ Νακου 32.215 21,02 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC