Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Θεσπρωτιας

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 59.605 Ψήφισαν: 37.733 Συμμετοχή: 63,31%
Ενσωμάτωση: 164 / 164 (100,00%) Έγκυρα: 36.298 Ακυρα / Λευκά: 1.435 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Γιόγιακας Βασίλειος του Νικολάου 18.986 52,31 13
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Λιάκος Ηλίας του Δημητρίου 15.622 43,04 8
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Τζουμανίκας Κωνσταντίνος του Χρήστου 926 2,55 0
Αλεξίου Παύλος του Λάμπρου 764 2,10 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Λιακος Ηλιας Δημητριου 17.465 50,85 13
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Βεζδρεβανης Ηλιας Κων/ν 14.397 41,92 7
Υποψήφιος ΔΗΚΚΙ / ΚΚΕ. Τζουμανικας Κων/νος Χρη 2.486 7,24 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC