Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Κιλκις

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 108.766 Ψήφισαν: 81.745 Συμμετοχή: 75,16%
Ενσωμάτωση: 237 / 237 (100,00%) Έγκυρα: 77.373 Ακυρα / Λευκά: 4.372 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Μπαλάσκας Ευάγγελος του Δημητρίου 33.946 43,87 13
Συμπιλίδης Γεώργιος του Θεοδώρου 21.131 27,31 4
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Φραγγίδης Γεώργιος του Σταύρου 16.947 21,90 3
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Χαλίτσιος Κωνσταντίνος του Χρήστου 5.349 6,91 1
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Μπαλασκας Ευαγγελος 36.677 47,11 6 38.393 50,85 7
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Παραστατιδης Θεοδωρος 35.660 45,81 5 37.109 49,15 3
Yποψήφιος του KKE προερχόμενος από το KKE. Πινελης Κωστας 5.512 7,08 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC