Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Πελλας

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 151.536 Ψήφισαν: 117.028 Συμμετοχή: 77,23%
Ενσωμάτωση: 330 / 330 (100,00%) Έγκυρα: 111.160 Ακυρα / Λευκά: 5.868 Έδρες: 25
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Καραμάνης Μιχαήλ του Χρήστου 53.914 48,50 15
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Ιωάννη 42.361 38,11 8
Υποψήφιος ΛΑ.Ο.Σ Βελόπουλος Κυριάκος του Ιωσήφ 7.903 7,11 2
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Ουγγρίνος Αλέξανδρος του Δημητρίου 5.030 4,53 0
Aνεξάρτητος της N.Δ. χωρίς κομματική στήριξη. Μηνασίδης Λάζαρος του Βασιλείου 1.952 1,76 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Σιβενας Προκοπιος Τρυφω 33.940 30,33 4 54.121 51,56 11
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Καραμανης Μιχαηλ Χρηστο 33.520 29,95 4 50.848 48,44 1
Aνεξάρτητος της N.Δ. χωρίς κομματική στήριξη. Θεοδωριδης-Θεοδωρος Ιωα 26.032 23,26 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC