Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Πρεβεζας

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 67.618 Ψήφισαν: 48.208 Συμμετοχή: 71,29%
Ενσωμάτωση: 169 / 169 (100,00%) Έγκυρα: 45.785 Ακυρα / Λευκά: 2.423 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Ιωαννου Βασίλειος 23.899 52,20 13
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Τσουμάνης Δημήτριος 19.149 41,82 7
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Κωτσαντής Κωνσταντίνος 2.737 5,98 1
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Ιωαννου-Βασιλειος 14.591 31,50 3 20.577 50,91 10
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Ματσιρας Χρηστος 11.830 25,54 3 19.838 49,09 0
Aνεξάρτητος της N.Δ. χωρίς κομματική στήριξη. Ιωαννου-Ευστρατιος (Στρ 11.611 25,07 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC