Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Σαμου

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 52.368 Ψήφισαν: 30.032 Συμμετοχή: 57,35%
Ενσωμάτωση: 138 / 138 (100,00%) Έγκυρα: 28.422 Ακυρα / Λευκά: 1.610 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Κάρλας Εμμανουήλ του Νικολάου 13.665 48,08 13
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Γιαουτζής Αλέξανδρος του Ευαγγέλου 9.440 33,21 5
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Μαυρατζώτης Δημήτριος του Εμμανουήλ 5.317 18,71 3
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Καρλας Εμμανουηλ Νικολα 13.568 46,74 5 14.830 54,00 8
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Θαλασσινος Θαλασσινος Π 11.757 40,50 5 12.635 46,00 2
Yποψήφιος KKE και ΔHKKI. Δρακος Αντωνιος Ιωαννη 3.702 12,75 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC