Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Χιου

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 66.092 Ψήφισαν: 38.456 Συμμετοχή: 58,19%
Ενσωμάτωση: 169 / 169 (100,00%) Έγκυρα: 36.830 Ακυρα / Λευκά: 1.626 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ 20.667 56,11 13
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Μπουρνια Ισαβελλα του Αδαμαντιου 12.723 34,55 7
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Ζωφός Ιωάννης του Ανδρέα 1.892 5,14 1
Υποψήφιος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που στηρίζεται και από τον ΣΥΝ Γαιτάνος Αλέξανδρος του Νικολάου 1.548 4,20 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Λαμπρινουδης Πολυδωρος 18.187 49,21 6 18.886 54,15 7
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Γαισιδης Ιωαννης Γεωργι 15.783 42,70 5 15.991 45,85 3
Yποψήφιος KKE και ΔHKKI. Γιομελος Νικολαος Λεοντ 1.753 4,74 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC