Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Γρεβενων

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 47.025 Ψήφισαν: 34.375 Συμμετοχή: 73,10%
Ενσωμάτωση: 140 / 140 (100,00%) Έγκυρα: 32.986 Ακυρα / Λευκά: 1.389 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβασίου 15.976 48,43 13
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Ρίγγος Δημήτριος του Βαίου 14.561 44,14 7
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Καραμήτρος Βασίλειος του Μιχαήλ 2.449 7,42 1
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Ριγγος Δημητριος Βαιου 17.317 51,56 13
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Σιουλης Πετρος Χριστοφο 13.421 39,96 7
Yποψήφιος KKE και ΔHKKI. Καραμητρος Βασιλειος Μι 2.850 8,49 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC