Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Νομαρχια Καστοριας

Αποτελέσματα δήμων νομαρχίας

Δήμοι νομαρχίας συνοπτικά
Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 62.859 Ψήφισαν: 40.448 Συμμετοχή: 64,35%
Ενσωμάτωση: 178 / 178 (100,00%) Έγκυρα: 38.752 Ακυρα / Λευκά: 1.696 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου 20.514 52,94 13
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: ΠAΣOK / Συνασπισμό. Παπαδιαμαντόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου 16.927 43,68 8
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Αζέμης Χρήστος του Δημητρίου 1.311 3,38 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Λιαντσης Κωνσταντινος 21.507 55,76 13
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Παπαδιαμαντοπουλος Πανα 15.906 41,24 8
Yποψήφιος KKE και ΔHKKI. Αζεμης Χρηστος 1.156 3,00 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC